de Bibliotheek op Schoolde Bibliotheek op School Sterrenchecklist

Naam

1. Netwerk & beleid

Dienstverleningsovereenkomst met school


Algemeen

2. Expertise

Inzet uren per week door lees(media)consulent voor de school

Tot 100 lln

100-225 lln

225-350 lln

350-500+ lln


Functionarissen en scholing


Expertise binnen de school


Aanbieden van bijscholing voor de leescoördinator


Volgen van bijscholing door leesconsulent / onderwijsspecialist via Opleidingshuis de Bibliotheek op school


Aanbieden van workshops en/of trainingen voor leerkrachten/teams rondom lezen en/of informatievaardigheden


Bijwonen van teamvergadering door leesconsulent


Opleiden van vrijwilligers rondom leesplezier en/of informatievaardigheden

3. Collectie

Plaatsing van de collectie


Inrichting van de schoolbibliotheek


Meubilair in de schoolbibliotheek


Omvang van de collectie


Collectiegebruik buiten de school (in alle groepen of selectie van groepen)


Algemeen

4. Lees- /mediaplan

Beleidsplan voor Lezen


Beleidsplan voor Informatievaardigheden / mediawijsheid


Activiteitenjaarplan voor Lezen (bevat doelen, activiteiten, resultaten en evaluatie)


Activiteitenjaarplan voor Informatievaardigheden / mediawijsheid (bevat doelen, activiteiten, resultaten en evaluatie)


Ouderpartnerschap

5. Activiteiten Lezen en Informatievaardigheden / mediawijsheid

Uitvoeren / ondersteunen / modelen van activiteiten-werkvormen-LEEScampagnes in groep en/of (school)bibliotheek


Extra activiteiten Lezen


Uitvoeren / ondersteunen / modelen van activiteiten-instructies-MEDIAcampagnes in groep en/of (school)bibliotheek


Extra activiteiten Informatievaardigheden / mediawijsheid

6. Monitor

Gebruik van de Monitor de Bibliotheek op school


Presenteren van de monitorresultaten

7. Digitaal

Catalogus in de schoolbibliotheek


Lidmaatschappen


Algemeen