BoekStartBoekStart Sterrenchecklist

Naam

1. Netwerk & beleid

Samenwerkingsovereenkomst met kinderopvang (met gedeelde visie)


Algemeen

2. Expertise

Beschikbare uren (voor)leesconsulent per kinderopvanglocatie


Functies en scholing bij de Bibliotheek


Functies en scholing bij de kinderopvang


Aantal pedagogisch medewerkers per locatie geschoold in interactief voorlezen


Aanbieden van netwerkbijeenkomst en/of bijscholing vanuit de Bibliotheek voor de voorleescoördinator


Aanbieden van workshops en/of cursussen/trainingen vanuit de Bibliotheek voor pedagogisch medewerkers rondom voorlezen en/of mediaopvoeding


Bonus: Organiseren van strategisch/formeel overleg met manager of locatie-/teamleider bij de kinderopvang


Bonus: Organiseren van uitvoerend overleg (bijv. bijwonen van teamvergadering bij de kinderopvang over voorlezen door (voor)leesconsulent)

3. Collectie

Inrichting van een aantrekkelijke voorleeshoek


Meubilair in de kinderopvang


Plaatsing van de collectie


Gevarieerde collectie aanwezig


Omvang van de collectie


Advies


Collectiegebruik buiten de kinderopvang

4. Voorleesplan en (beleids)plan mediaopvoeding

Voorleesplan (Beleidsplan voor voorlezen)


Activiteitenplan (voor voorlezen, deze bevat doelen, activiteiten, afspraken, resultaten en evaluatie)


Bonus: Beleidsplan voor mediaopvoeding (bevat doelen, resultaten en evaluatie)


Bonus: Activiteitenplan voor mediaopvoeding en gebruik digitale prentenboeken

5. Activiteiten rond voorlezen

Uitvoeren / ondersteunen van activiteiten-werkvormen-voorleescampagnes op de kinderopvanglocatie en/of bibliotheek


Ouderpartnerschap en ouderbetrokkenheid

6. Monitor BoekStart in de kinderopvang

Inzet van de Monitor BoekStart in de kinderopvang


Presenteren van de monitorresultaten

7. Extra vragen

Abonnement


Zichtbaarheid BoekStart


Advies over gebruik digitale prentenboeken


Extra interventies/programmering